Als je in V4 begint kun je – als dit bijzondere programma elk jaar wordt aangeboden – in totaal alle zeven modules volgen, maar voor alle modules geldt dat je ze ook los volgen. De zeven modules zijn:

  1. combinatoriek en kansrekening
  2. discrete en continue kansverdelingen
  3. complexe getallen
  4. bewijzen
  5. matrices
  6. discrete dynamische modellen
  7. continue dynamische modellen

We beginnen dit jaar met:

Periode 1 – module 3: complexe getallen – 4v en 5v – VISI

Periode 2 – module 5: matrices – lln met wisB – SCHL

Periode 3 – module 4: bewijzen – BRUR

Let op: in verband met de verwachte voorkennis kun je sommige modules nog niet volgen in de 4e klas. Zie daarvoor het overzicht. Je krijgt een certificaat per voldoende afgeronde module. Volgend jaar worden de andere modules aangeboden.

Leerdoelen

  • Wiskunde D is speciaal bedoeld om je kennis te laten maken met het gebruik van wiskunde op de universiteit.
Doelgroep Bovenbouw VWO
Aantal deelnemers 20
Periode 1
Tijdstip ma 8e (met uitloop in 9e uur)
Werkvorm Interactieve lessen en in kleine groepen problemen oplossen
Docent verschillende docenten – periode 3: Rianne Brunt