Onze nieuwe brugklasleerlingen kwamen kennismaken met hun mentor en klasgenootjes! De zenuwen waren bij sommigen merkbaar maar die verdwenen gelukkig al snel toen ze eenmaal met elkaar in een lokaal zaten en ze hun mentor ontmoetten. Na een aantal kennismakingsspelletjes en het bespreken van de belangrijkste vragen over de start van het nieuwe schooljaar, was het tijd voor een ijsje in de zon. Wij (en zij:) kijken uit naar volgend jaar!