Gooise Scholen Federatie (GSF)

Het Goois Lyceum is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.

De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen  en een internationale schakelklas voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. Acht scholen, ieder met een eigen gezicht maar allemaal werkend vanuit de gezamenlijke GSF waarden. Wij werken iedere dag weer aan het best mogelijke onderwijs voor de aan ons toevertrouwde leerlingen en leren daarbij van en met elkaar. We beloven onze leerlingen dat zij binnen onze scholen iedere leerloopbaan kunnen volgen en wij hen daarbij zien, begeleiden en optimaal voorbereiden op hun toekomst. Dat is wat ons drijft, iedere dag weer. We werken daarbij vanuit en aan onze verbetercultuur met als motto: “Samen elke dag een beetje beter”. Daarbij zien wij ouders als educatieve partners.

Verspreid over vijf gemeenten hebben onze scholen gezamenlijk alle opleidingstypen in huis. De Gooise Scholen Federatie fungeert als een netwerkorganisatie. Alle collega’s werken we met elkaar aan de realisatie van de doelstelling: het best mogelijke onderwijs bieden aan alle aan de GSF toevertrouwde leerlingen.

KIEN (het Kennis Inspiratie Expertise Netwerk van de GSF) ondersteunt, faciliteert en begeleidt de scholen in hun gezamenlijke ontwikkeling en is gehuisvest in Laren.

Zie voor meer informatie over de Gooise Scholen Federatie www.gsf.nl

“Samen elke dag een beetje beter“

“Samen elke dag een beetje beter“

COLLEGE VAN BESTUUR GSF

mevrouw A.M.E. Kil-Albersen (voorzitter)
de heer C.M.A Stolwijk (lid)


KIEN – GSF

Bezoekadres:
Kerklaan 6 in Laren (1251 JT)
(bijgebouw van College de Brink)
035-692 67 00
info@gsf.nl • www.gooisescholenfederatie.nl

Postadres:
Postbus 171, 1250 AD Laren


LEDEN RAAD VAN TOEZICHT GSF

De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat uit de volgende personen:

de heer P.R.J. Simons, voorzitter
mevrouw R.M. Kooistra, vice voorzitter
mevrouw J. Rutten
de heer B.W.R.M. Bruijns
de heer P.H.J. Vrancken