Veelgestelde vragen over eventuele loting en plaatsing op het Goois Lyceum

 1. Hoeveel klassen in leerjaar 1 kan het Goois Lyceum volgend jaar vormen?

Het komend jaar streven wij naar 8 brugklassen. De verdeling is afhankelijk van de aanmelding.

 1. Voor welk type klas/welke opleiding worden de meeste kinderen op het GL uitgeloot?

Of er geloot moet worden en zo ja, voor welk type klas is per jaar zeer verschillend en hangt af van het aantal aanmeldingen per type klas/opleiding.

 1. Kunt u over het aantal uitgelote leerlingen eens wat getallen geven?

2020-2021 38 leerlingen uitgeloot voor de brede brugklas, deels herplaatst in een andere afdeling: 2 naar gymnasium, 1 naar technasium en 10 naar Kunst&Media. Totaal aantal geplaatste leerlingen was 251 leerlingen in 9 kleine klassen.

2019-2020 16 leerlingen uitgeloot, van wie er later door terugtrekking nog 7 zijn geplaatst. Totaal aantal geplaatste leerlingen was 253 in 8 klassen.

2018-2019 5 leerlingen uitgeloot (allen K&M); waarvan alle leerlingen konden bij ons worden geplaatst in de andere opleiding van 2e keuze. Totaal aantal geplaatste leerlingen was 224 in 8 klassen.

2017-2018 14 leerlingen uitgeloot. 6 leerlingen voor tech (van wie 2 geplaatst in 1 gym). 8 leerlingen voor de 1H/V brugklas. Totaal aantal geplaatste leerlingen was 237 in 8 klassen.

Zoals u ziet, wisselt het per jaar.

 1. Geldt er een broertjes/zusjes-voorrangsregeling op het GL?

Ja, dat klopt. Wanneer er al een kind van het gezin bij ons op school zit, geldt de broertjes/zusjesvoorrangsregeling. Ook wanneer de leerling een kind is van een medewerker, is deze regeling van toepassing. Bij een eventuele loting worden deze leerlingen buiten de loting gehouden en dus automatisch geplaatst, mits zij een geschikt advies hebben uiteraard.

 1. Worden leerlingen die ver weg wonen (Almere, Amsterdam, buitenland) buiten de loting gehouden?

Neen. Behalve broertjes en zusjes en kinderen van collega’s wordt niemand buiten de loting gehouden. Er wordt geen postcodebeleid gehanteerd bij de loting.

Leerlingen die niet voldoen aan de toelatingscriteria kunnen uiteraard niet worden toegelaten en nemen dus ook niet aan de loting deel. Zij krijgen direct na ontvangst van het aanmeldingsformulier een bericht van afwijzing.

 1. Wordt er bij de loting eigenlijk gekeken naar het basisschooladvies?

Nee, dat doen we niet (zie ook antwoord boven). Wanneer een leerling voldoet aan de toelatingscriteria voor de betreffende afdeling, dan is dat in orde. Een leerling voor de havo/vwo brugklas met een havo-advies maakt dus evenveel kans als een leerling met vwo-advies.

Kortom: Bij toelating op het Voortgezet Onderwijs geldt geen numerus fixus:)

 1. Als mijn kind in Naarden of Bussum woont en het heeft een havo of vwo advies, is er dan de garantie dat hij/zij binnen Naarden/Bussum naar school kan?

Ja. In Naarden-Bussum is de afspraak: wanneer een leerling wordt uitgeloot bij één van de havo/vwo-scholen in Bussum (GL, Vitus en Montessori Lyceum Gooise Meren), dan is een kind altijd verzekerd van een plek op één van de andere twee scholen. De drie scholen hebben daar goede onderlinge afspraken over. Het staat u uiteraard vrij om voor een school buiten Naarden-Bussum te kiezen.

 1. Kan het zijn dat mijn kind uitgeloot wordt bij het Goois Lyceum en vervolgens ook nog bij bijvoorbeeld een andere school die te maken heeft met over-aanmeldingen?

Dat kan helaas.

 1. Kan ik op het formulier aangeven dat mijn kind bij uitloting graag geplaatst wil worden bij het Vitus of het Montessori Lyceum?

Dat kan helaas niet, dat is feitelijk hetzelfde als inschrijven op twee scholen. U mag uw kind slechts bij één school tegelijk aanmelden. Wij controleren de aanmeldingen daar overigens op samen met onze collega-scholen, ook die in Hilversum.

 1. Mijn kind wil graag naar het technasium of Kunst & Media. Kan ik op jullie aanmeldingsformulier aangeven dat de wens bestaat om geplaatst te worden in één van jullie andere stromen wanneer hij/zij voor de eerste keus wordt uitgeloot?

Dat kan, die mogelijkheid is al voorgedrukt op het formulier. Bij een eventuele uitloting kunnen we dan meteen kijken of er binnen het Goois Lyceum wel plek is in een ander type opleiding voordat we definitief moeten adviseren om aan te melden bij één van de andere scholen.

 1. Maar houden jullie de leerlingen die als 1e keus technasium hebben aangegeven en als 2e keus gymnasium, dan niet meteen stiekem buiten de loting voor het technasium ?

Nee, dat zou bedrog zijn. U kunt erop rekenen dat we dat zeker niet doen.

 1. Mijn kind wil graag naar het technasium. Mocht hij daarvoor uitgeloot worden, kan hij dan eerst een jaar gymnasium doen en dan overstappen naar klas 2 van het technasium vwo?

Dat is niet de bedoeling. Die deur zit echt dicht, 1 gymnasium is geen wachtkamer voor het technasium. We kunnen volgend jaar in klas 2 immers ook geen extra technasiumgroep vormen.

Tip: Het is overigens wel mogelijk om uw kind, mits daar getalsmatig ruimte voor is, te plaatsen in de brugklas havo/vwo. In deze brugklas volgen de leerlingen één periode het vak Onderzoeken en Ontwerpen – het kernvak van het technasium- , een periode Kunst &Media en een periode Big Business. Zo krijgt uw kind een goede basiskennis en doet het een echte ervaring op met de drie stromen. In leerjaar 2 kan uw kind dan zowel op de havo als op het vwo het vak O&O volgen.

 1. Wanneer op het aanmeldingsformulier als eerste keuze technasium en tweede keuze havo/vwo wordt ingevuld en mijn kind wordt uitgeloot voor technasium, hoe verloopt dan de selectie voor de havo/vwo plekken?

De leerlingen die als eerste keus de havo/vwo brugklas hebben ingevuld, worden uiteraard eerst geplaatst in deze klassen. Als in dit type brugklas geen sprake is van over-intekening, hoeft daar niet te worden geloot en zijn er wellicht plekken over voor de leerlingen die elders worden uitgeloot.Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun eerste keus krijgen per opleiding een lotingsnummer. De eerste leerling die wordt uitgeloot van, laten we zeggen de technasiumlijst, staat bovenaan de lijst. Als deze uitgelote leerling (nr. 1) als tweede keus de havo/vwo brugklas heeft aangekruist, worden hij op volgorde van het lotingsnummer geplaatst op de opengebleven plekken. Ouders wordt vooraf gevraagd of deze tweede wens nog altijd actueel is. Zo niet, dan gaan zij van de wachtlijst af en wordt όf de nr. 1 van een ander brugklastype geplaatst (dit zal nietsnel voorkomen) όf de nr. 2 van technasiumlijst geplaatst. En zo verder, totdat alle klassen zijn gevuld. Leerlingen die via de tweede keus niet blij kunnen worden gemaakt met een plaats bij ons op school, schrijven zich in op een andere VO school naar keuze. De toelatingscriteria en de aanmeldingsprocedure kunt u raadplegen op onze website.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws