Wereldproblematiek in het klaslokaal

Eén van de drie stromen die het Goois Lyceum aanbiedt in de onderbouw is Big Business. Je volgt deze stroom in leerjaar 2 en 3. In leerjaar 1 volgen de leerlingen van de havo/ vwo brugklas deze stroom één periode lang (11 à 12 weken) bij wijze van kennismaking.

Grote internationale vraagstukken

Big Business is een prachtig projectvak dat 5 uur per week op het rooster staat. Onderwerpen uit de mens- en maatschappijvakken worden in themavorm aangeboden. Het vak wordt gegeven door onze docenten aardrijkskunde, filosofie, economie en geschiedenis.

Bij Big Business buig je je over de grote vraagstukken van onze tijd, die internationaal op de politieke agenda staan.
Heb je een mening over de maatschappij en boeien zowel geschiedenis, economie als actualiteit je? Neem je geen genoegen met slechts één kant van het verhaal? Vind je het belangrijk om een gefundeerde mening te hebben over wat er vandaag de dag gebeurt in de wereld? Dan is Big Business zeker interessant voor jou.

Je verdiept je in thema’s als technologisering, klimaatverandering, internationale politiek en ongelijkheid. Je probeert samen de globale maatschappelijke problemen te doorgronden: waar komen ze vandaan, waarom lukt het vooralsnog niet om ze op te lossen en wat zou daarvoor nodig zijn?

Praktische verwerkingsvormen

Net als bij de andere stromen worden de opdrachten die je bij BB krijgt, altijd uitgewerkt samen met klasgenoten.

Per schooljaar werk je aan drie grote projecten, waarbij het eindproduct elke keer anders is: je organiseert een campagne, je maakt een documentaire of er wordt met de hele klas een ‘Model United Nations’- conferentie gehouden. Ondertussen is er van alles te winnen of verliezen met Big Bucks, de eigen munteenheid die circuleert in de Big-Business-stroom. Hiermee ervaren leerlingen hoe geld eigenlijk werkt.

Je leert om onderzoek te doen, kritisch na te denken, een goed onderbouwde mening te vormen en hierover debatteren.

Daarnaast leer je informatie zoeken, beoordelen en verwerken, een onderzoeksverslag schrijven en een presentatie te houden. Bij elk project wordt óf een gastspreker uitgenodigd in de klas óf een excursie georganiseerd. Zo is elk jaar biohacker en toekomstdenker Peter Joosten te gast om te praten over de chips in zijn hand, krijgen de leerlingen workshops over Fake News van Beeld&Geluid, komen er lobbyisten in het lokaal om je uit te leggen hoe zij in de (inter)nationale politiek hun plannen voor elkaar krijgen en zijn er nog tal van andere leuke workshops en excursies.

“Vind je het belangrijk om een gefundeerde mening te hebben wat er vandaag de dag gebeurt in de wereld?“

“Vind je het belangrijk om een gefundeerde mening te hebben wat er vandaag de dag gebeurt in de wereld?“

X (Twitter)

Big Business-leerlingen in klas 3 nemen via X (voorheen Twitter) regelmatig deel aan actuele publieke debatten. Leerlingen discussiëren hier bijvoorbeeld over de gevolgen die technologie en A.I. kunnen hebben op de toekomstige banenmarkt, bij het maken van een partnerkeuze of op stemgedrag in de politiek. Ook lieten zij hun mening horen over de toekomst van de vleesverwerkende industrie.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op https://twitter.com/BLyceum.

Meer weten over Big Business ?

Infographic

Lees het laatste nieuws

Klik hier voor onze video