Na 1 oktober worden in principe geen leerlingen meer toegelaten voor het lopende schooljaar. Alleen voor verhuisgevallen kan een enkele uitzondering worden gemaakt.

  1. In de week van 8 januari 2024 zal er een link beschikbaar komen voor de wachtlijst. We verwachten echter beperkte mogelijkheden tot plaatsen. Aanmelden voor de wachtlijst van leerjaar 2 en hoger op het Goois Lyceum 2024-2025 dient te gebeuren door de ouders/verzorgers vóór 12 juli 2024. Wij behouden ons het recht voor om de wachtlijst eerder te sluiten.

  2. Voor havo 5, vwo 5 en vwo 6 kunnen helaas geen leerlingen worden aangemeld.

  3. Of uw kind(eren) daadwerkelijk geplaatst kunnen worden hangt af van de uitkomst van de bevorderingsvergadering in juli.


  4. Leerlingen die afkomstig zijn van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie voor leerjaar 2 wanneer zij een passend advies hebben (havo 2).


  5. Leerlingen die afkomstig zijn van de instroomklas van De Fonteinmavo (GSF-school) hebben plaatsingsgarantie in havo 4 wanneer zij alle instroomtoetsen voldoende maken en voldoen aan de andere voorwaarden die zijn overeengekomen tussen De Fontein en het Goois Lyceum.


  6. Medio juli 2024 laten de afdelingsleiders aan de ouders van de aangemelde leerlingen schriftelijk weten of zij geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld. Op dat moment zijn alle rapportvergaderingen geweest en hebben we zicht op de klassenverdeling van het komend schooljaar, de eventuele doublanten en uitstromende leerlingen. In een eerder stadium kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen of er plaats is. Het verdient daarom aanbeveling om uw kind ook bij andere scholen aan te melden.


  7. Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier van ons secretariaat.

  8. De contactpersoon voor aanmeldingen is altijd de afdelingsleider van dat betreffende leerjaar. Op de pagina Contact en in de Jaargids vindt u alle mailadressen.

“Ik voel me hier prettiger dan op mijn vorige school. Ik ben hier meer op mijn plek“

“Ik voel me hier prettiger dan op mijn vorige school. Ik ben hier meer op mijn plek“

Overige zaken:

Woont u op dit moment in het buitenland en gaat uw gezin weer in Nederland wonen, stuurt u dan een mail naar de betreffende afdelingsleider met een beschrijving van de situatie van uw gezin en het type school/opleiding dat uw kind(eren) volgen.
Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkeden kunt u ook direct contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, Mw. Veldt: eveldt@gsf.nl

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws