Hoofdnummer: 035-8003250
Verzuim/ziekmelding: 035-8003273

GOOIS LYCEUM

Vossiuslaan 2a,
1401 RT Bussum
Tel. 035-8003250
Mail: info-gl@gsf.nl
Brinnummer: 14SM00

Instagram: https://www.instagram.com/gooislyceum/

Video´s: Youtube-kanaal GL

AFMELDING BIJ ZIEKTE

Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we dat een van de ouders dat tussen 08:00 en 09:00 uur telefonisch doorgeeft via: 035-8003273

Als er een dringende reden is (bijvoorbeeld een medische afspraak) om één of meer lessen te verzuimen, dan moet dat vooraf, schriftelijk (via gl-absenties@gsf.nl) of telefonisch worden gemeld bij de verzuimcoördinator, mevrouw Van Eis. Zij is van maandag t/m donderdag aanwezig. Op vrijdag neemt de loge de melding op. Een andere mogelijkheid is dat u zelf uw kind in SOM noteert als absent. De handleiding hiervoor vindt u op de pagina Ouders > Afmelding bij ziekte en verlof.

SCHOOLLEIDING

Rector Mw. drs. M.A. Watts-Jones mwattsjones@gsf.nl
Adjunct Dhr. drs. M. Frissel mfrissel@gsf.nl

AFDELINGSLEIDERS

Leerjaar 1 Mw. drs. J.G.M. Brouwer

Vervanging i.v.m. verlof tot april 2024 door:

dhr. S. van Oorschot

jbrouwer@gsf.nl

svoorschot@gsf.nl

Leerjaar 2 Mw. S. Üzülmez suzulmez@gsf.nl
3 en 4 vwo Mw. drs. H. van Schendel hvschendel@gsf.nl
3 t/m 5 havo Dhr. G. Hagmolen ghagmolen@gsf.nl
5 en 6 vwo Mw. drs. M.E.G. Smeur msmeur@gsf.nl

LEERLINGBEGELEIDING

Ondersteuningscoördinator Mw. E. Veldt eveldt@gsf.nl
Begeleiding leerlingen met dyslexie Mw. M. Bischoff mbischoff@gsf.nl
Vertrouwenspersoon leerlingen Mw. I. Petri ipetri@gsf.nl
Vertrouwenspersoon leerlingen Mw. M. Westen mwesten@gsf.nl

ANDERE FUNCTIONARISSEN

Decaan Havo Dhr. ir. J. Mittendorff jmittendorff@gsf.nl
Decaan Vwo Mw. A. Burzer aburzer@gsf.nl
Projectleider Big Business Mw. J. de Nigtere jdnigtere@gsf.nl
Projectleider Technasium Mw. M. Kwint mkwint@gsf.nl
Projectleider Gymnasium Dhr. L.A. Zwemmer lzwemmer@gsf.nl
Projectleider Kunst&Media Dhr. B. Sparnaaij bsparnaaij@gsf.nl

VERZUIMCOÖRDINATOR

Verzuimcoördinator 

(035-8003273)

Mw. E. van Eis eveis@gsf.nl

CONTACTPERSONEN KLACHTENREGELING

Vertrouwenspersoon leerlingen Mw. I. Petri ipetri@gsf.nl
Vertrouwenspersoon leerlingen Mw. M. Westen mwesten@gsf.nl

VOOR BEZOEKERS