Het predicaat ‘excellentie’ is in januari 2022 wederom toegekend voor zowel onze havo- als vwo-afdeling

Het Goois Lyceum mag zich al enkele jaren rekenen onder de excellent bevonden scholen van Nederland.

Het predicaat Excellente school houdt in dat we niet alleen veel bijzonder aanbod hebben voor onze leerlingen buiten de gewone lessen, maar het betekent ook dat een onafhankelijke jury tot de conclusie is gekomen dat we goed onderwijs te bieden hebben, dat we uitstekende docenten in huis hebben en kritisch kijken naar ons eigen aanbod en hoe we de zaken binnen school organiseren. Daar waar het beter kan, proberen we dat ook aan te passen.

Eén van de zaken die tot het predicaat hebben geleid is ons aanbod middagprogramma’s waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Klik HIER voor ons middagprogramma.

Op 24 januari 2022 hebben we het Juryrapport ‘Excellentie Scholen’ ontvangen. Het Goois Lyceum heeft hiermee het predicaat ´excellentie´ van 2017 geprolongeerd voor zowel onze havo- als onze vwo-afdeling.

Uit het juryrapport :

“De jury is onder de indruk van het leerlinggericht aanbod in het extracurriculaire middagprogramma en het zogeheten stromenaanbod binnen het curriculum. Beide worden vormgegeven vanuit een heldere visie op leren en ontwikkelen, en de daaruit voortkomende kernwaarden. Het Goois Lyceum ademt een sfeer van gezamenlijkheid. Wie de jury ook heeft gesproken in de school, er is één geheel qua cultuur, openheid, ruimte, keuzevrijheid, vertrouwen geven en in ontwikkeling zijn. Niet wij zitten of werken op het Goois Lyceum, maar wij zijn het Goois Lyceum, is de voelbare gedachte. Het Goois Lyceum kan hiermee in de ogen van de jury als voorbeeld dienen voor andere scholen.“

In het rapport gaat de jury in op de kernwaarden waarop ons excellentieprofiel is gestoeld. Bij elke kernwaarde geeft de jury aan deze in de schoolorganisatie terug te zien en te herkennen in gesprekken met (oud)leerlingen, ouders en medewerkers. De jury heeft veel voorbeelden en citaten toegevoegd om haar bevindingen te onderbouwen. Dat maakt het rapport niet alleen goed leesbaar maar ook overtuigend.

Om het gehele juryrapport in te zien, zie het PDF-bestand onderaan deze pagina

Meer informatie over het predicaat excellent treft u aan op: www.excellentescholen.nl

Het Goois Lyceum kan hiermee in de ogen van de jury als voorbeeld dienen voor andere scholen.“

Het Goois Lyceum kan hiermee in de ogen van de jury als voorbeeld dienen voor andere scholen.“

Verder lezen

Juryrapport Excellente school

Artikel Bussums nieuws predicaat excellent

Infographic GL algemeen

Infographic GL middagprogramma