“Non scholae, sed vitae discimus”

Wij leren niet voor school, maar voor het leven

Het gymnasium op het Goois Lyceum is veel meer dan vwo met Latijn en Grieks. Natuurlijk leer je de talen van de oude Romeinen en Grieken, Latijn en oud-Grieks, en krijg je filosofie. Maar er is ook aandacht voor de kunst en de cultuur van de oudheid en je volgt Cambridge English. Daarnaast krijg je het vak Capita Selecta waarin de cultuuruitingen van de oudheid aan bod komen. De 6e editie van ons Gymnasiummagazine XS is uitLees hem hier.

Grieks en Latijn

Wat heb ik eigenlijk aan Grieks en Latijn? Het zijn toch dode talen? Daar zijn veel antwoorden op te geven. Je zult de wereld om je heen veel beter begrijpen als je de Grieken en Romeinen hebt leren kennen. Daarbij is Latijn een geweldige basis om andere talen te leren.

Als je Latijn en Grieks leest, word je gedwongen om heel precies te kijken wat er nu eigenlijk staat. Daardoor train je je vaardigheid om ingewikkelde problemen systematisch op te lossen. Zo krijg je een groter analytisch vermogen. Deze vaardigheid kun je ook elders gebruiken, bijvoorbeeld bij bètavakken als wiskunde en natuurkunde. Leerlingen die later geneeskunde, biologie of rechten willen gaan studeren, vertellen vaak dat dat voor hen een reden is om Grieks of Latijn te kiezen. Ieder bot, elke spier in je lijf, heeft een Latijnse naam. Ook uit het Grieks zijn veel termen afgeleid.

De klassieke cultuur omringt ons nog steeds

Met de klassieke cultuur kom je iedere dag in aanraking. Misschien besef je het niet altijd, maar denk eens aan een Trojan horse (Paard van Troje) op je computer, de Olympische spelen, een marathon lopen of aan democratie. Wist je dat het uitreiken van een beker na een voetbalwedstrijd een klassieke gewoonte is? Atleten kregen bij winst een amfoor met kostbare olie uitgereikt, vandaar! Op vakantie in Engeland, Italië, Frankrijk, Turkije of Griekenland kom je in contact met antieke ruïnes en vondsten. Het oude Griekenland en Rome worden beschouwd als de ‘bakermat’ van onze cultuur: zij zetten de toon in de filosofie, architectuur, recht, literatuur en kunst.

GYMNASIUM EN CAMBRIDGE

Programma Cambridge Engels vanaf leerjaar 1

Op ons gymnasium krijg je geen gewone Engelse les, maar werk je vanaf dag één aan een speciaal uitdagend programma: Cambridge English. De wereld wordt steeds internationaler en de Engelse taal speelt daarbij een sleutelrol. Al aan het eind van de eerste klas kun je deelnemen aan het eerste Cambridge-examen. In de bovenbouw leidt dit tot een diploma waarmee je makkelijker in het buitenland kunt gaan studeren. Natuurlijk bereiden we je goed voor.

Leerlingen uit andere klassen en leerlingen van de Fontein kunnen, als ze dat willen, ook Cambridge volgen. Zij volgen het programma op een moment na schooltijd, één keer per week. Het wordt aangeboden als mastermodule. Aan het begin van ieder schooljaar wordt hierover informatie verstuurd aan alle leerlingen. Hierin staat ook hoe je je kunt opgeven, op welke dag het is en hoe wordt bepaald op welk niveau je instapt. Iets verder op deze pagina staat meer informatie over Cambridge of klik HIER voor de pagina Cambridge voor iedereen.

“Je zult de wereld om je heen veel beter begrijpen als je de Grieken en Romeinen hebt leren kennen“

“Je zult de wereld om je heen veel beter begrijpen als je de Grieken en Romeinen hebt leren kennen“

Capita Selecta

Op ons gymnasiumrooster staat ook het projectvak Capita Selecta. Het vak bestaat uit twee onderdelen; CSK (Kunst) en CSA (Algemeen). Bij Kunst kom je veel te weten over kunstgeschiedenis van de klassieke oudheid, maar ook waarom de klassieken en hun verhalen nog in de eeuwen daarna bleven boeien en hun comeback maakten. Je gaat bij CSK ook zelf aan de slag met creatieve opdrachten. Bij CSA doen we allerlei afwisselende samenwerkingsopdrachten. Je leert al snel alle sterspelers van de godenwereld en de mythologie kennen! Natuurlijk haalt niets het bij de werkelijkheid. Daarom gaan we bij Capita Selecta regelmatig de school uit, op excursie.

Eén uur per week volg je filosofie. Daarin leer je vraagstukken van meerdere kanten te benaderen. In een tijd waarin mensen wel heel makkelijk een ondoordacht oordeel geven via de snelle kanalen van social media, is het een heel waardevolle vaardigheid om logisch en genuanceerd te kunnen denken over ingewikkelde kwesties. Uiteraard komen de grote filosofen ook voorbij in deze lessen… en niet alleen de Griekse wijsgeren.

In de gymnasiumklas van het Goois Lyceum zitten allemaal leerlingen die het net als jij leuk vinden om de wereld te onderzoeken, om verbanden te leren zien tussen heden en verleden, en tussen vraagstukken en oplossingen.

Als je van onderzoeken houdt, van spannende verhalen én als je bereid bent om werk te maken van je talent, dan kom je naar het gymnasium van het Goois Lyceum!

De projectleider van het gymnasium is dhr. L. Zwemmer lzwemmer@gsf.nl  Met vragen over het gymnasiumprogramma kunt je bij hem terecht.

Eerste Cambridge School in de Benelux

Sinds oktober 2015 mag het Goois Lyceum zich Cambridge English School noemen. Dit predicaat, uitgereikt door de Cambridge University, ontvangt een school wanneer zij een aanzienlijk deel van haar leerlingen laat deelnemen aan de Cambridge English-examens. De afgelopen jaren doen jaarlijks 170 à 180 leerlingen mee. Op havo én vwo niveau en van klas 1 tot en met klas 6. Ook Fontein-leerlingen kunnen meedoen. Klik HIER voor de Pagina Cambridge voor iedereen.

Klik hier voor de website van Cambridge English,

klik hier voor de website van de British Council.

Voor vragen over ons Cambridge programma kunt u terecht bij Mw. drs. W.B. Sonneveld hsonneveld@gsf.nl

(…) In recognition of your commitment, we are pleased to send you the attached certificate testifying that you are one of our most valuable Preparation Centres. (…)

Meer weten over ons gymnasium?

Infographic

Lees XS – Ons eigen Gymnasium magazine

Klik hier voor onze video