Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een definitieve keuze voor hun profiel. Een profiel bestaat uit een selectie van vakken waarin je examen gaat doen.

Je maakt een keuze uit één van de de volgende profielen:

  • Cultuur&Maatschappij (CM)
  • Economie&Maatschappij (EM)
  • Natuur&Gezondheid (NG)
  • Natuur&Techniek (NT)

Voordat een definitieve profielkeuze kan worden gemaakt, doorlopen leerlingen in leerjaar 3 stapsgewijs een keuzeproces. De decanen en de mentor begeleiden je hierbij. Je staat stil bij wat jij belangrijk vindt in het leven (motievenreflectie) en waar je goed in bent (kwaliteitenreflectie). Je onderzoekt wat de vier profielen inhouden en wat je er in je studie of beroep later mee kunt doen (loopbaanonderzoek).
Je krijgt informatie over de inhoud van diverse vakken in de bovenbouw via voorlichtingen en vakmodules die door docenten worden gegeven.

Handige sites voor jou zijn de website van de Hogeschool Utrecht met daarop uitgebreide informatie over de profielkeuze en wat de profielkeuze inhoudt:  https://www.hu.nl/profielkeuze . Studenten vertellen in de video over hun profielkeuze op de middelbare school en waarom dat aansloot bij hun interesses. Je krijgt ook een beetje een beeld tot welke beroepen een profiel kan leiden. De website van studiekeuze123.nl is eveneens een aanrader om te zien welke vervolgopleidingen er zijn en welke profielen daarbij passen.

Onderaan deze pagina staan de profielkeuzenota’s havo en vwo. Hierin lees je alles over het kiezen van een profiel en over de vakken in de bovenbouw.

De profielen in 4 woordwolken

In klas 3 kies je voor één van de vier profielen. Bij ieder profiel horen bepaalde schoolvakken, interessegebieden en beroepsgroepen. De woordwolken van de vier profielen kunnen je helpen om je een beeld te vormen van bijpassende opleidingen en beroepen. Bij welke woordwolk voel jij je het meeste thuis? Welke past goed bij jouw eigenschappen en interesses?

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Meer informatie

Profielkeuze nota havo 2023-2024

Profielkeuze nota VWO 2023-2024

Pagina bovenbouwleerlingen