Bij aanmelding op het Goois Lyceum maken leerlingen een keuze voor een bepaald type brugklas. De leerlingen worden volgens de regels van de plaatsingsprocedure geplaatst in één van de volgende klassen:

  • de gymnasiumklas (vwo)
  • de Technasiumklas (vwo)
  • de havo/vwo brugklas met Kunst & Media
  • de havo/vwo brugklas waarin leerlingen in modules kennis maken met 3 verschillende stromen:

Wanneer een leerling aan het einde van deze ‘module brede’ brugklas wordt bevorderd naar 2 havo of 2 vwo, dan kan (alsnog) een keuze worden gemaakt voor het Technasium, Kunst & Media (K&M) of Big Business. Voor deze leerlingen is het dus mogelijk om na leerjaar 1 (alsnog) aan te sluiten bij het Technasium of bij de Kunst & Media-klas.

De stromen Technasium, K&M en Big Business staan voor 5 lesuren in de lessentabel. Alle leerlingen krijgen aan het einde van klas 3 een certificaat van de stroom die in de onderbouw is gevolgd.

Stromen in de bovenbouw

De stromen K&M en Big Business worden na leerjaar 3 afgesloten. Ook het projectvak Capita Selecta in het gymnasium wordt in leerjaar 3 afgesloten. Het Technasium vak Onderzoek & Ontwerpen is een schoolexamenvak, met de status van erkend profielkeuzevak. Leerlingen die in de onderbouw Technasium (en dus O&O) gevolgd hebben, en een positief advies krijgen van de docent, kunnen dit vak desgewenst verder volgen in de bovenbouw. Maar ze kunnen het ook afsluiten.

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen alle leerlingen voor één van de vier profielen in de bovenbouw: Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Economie & Maatschappij (EM) of Cultuur & Maatschappij (CM). Bij elk profiel horen vakken die alle leerlingen volgen (het gemeenschappelijk deel), vakken die bij dat specifieke profiel horen (het profieldeel) en vakken die de leerling er los bij kiest (het vrije deel).

Leerlingen die in de bovenbouw verder willen met de kunstvakken, kunnen muziek of tekenen kiezen als examenvak. Overigens kunnen leerlingen die in de onderbouw geen Kunst & Media hebben gevolgd, deze vakken óók kiezen.