Loopbaanprogramma op het Goois Lyceum

Het maken van weloverwogen keuzes is een belangrijke vaardigheid. We maken ons leven lang keuzes. Op de middelbare school kies je als leerling eerst een stroom, later een profiel voor de bovenbouw en daarna een vervolgopleiding. Die vervolgopleiding is onderdeel van je loopbaan, maar die loopbaan ligt bij de studiekeuze natuurlijk niet vast. Ook tijdens je vervolgopleiding en je werkzame leven zul je nog vaak loopbaankeuzes maken.

Daarom hebben we op school de leerlijn ‘leren kiezen’ die al start in leerjaar 1. Deze leerlijn is gebaseerd op de volgende vijf loopbaancompetenties: motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, loopbaanonderzoek, loopbaansturing en netwerken.

Studiekeuze in de bovenbouw

In de bovenbouw (4 en 5 havo en 5- en 6-vwo) zijn leerlingen bezig met de voorbereidingen om een passende studiekeuze te maken. We gebruiken hiervoor eigen ontwikkeld materiaal dat bestaat uit vele opdrachten. Ook in deze fase ga je verder onderzoek doen naar je motieven en kwaliteiten.
Daarnaast doe je loopbaanonderzoek door je te verdiepen in de programma’s van vervolgstudies die passend lijken bij je talenten en interesses. Uiteraard bezoek je open dagen of meeloopdagen van enkele vervolgopleidingen.

De decanen organiseren diverse activiteiten op school zoals:

  • de studie- en beroepenavond in het voorexamenjaar
  • 4strax
  • student in de klas
  • oud-leerlingen die iets vertellen over hun studie

Sommige leerlingen gaan gericht allerlei activiteiten ondernemen (portfolio maken, specifieke bijbaantjes doen, bepaalde vakken of bijzondere programma’s volgen) om meer kans te maken op bijvoorbeeld selectiestudies (loopbaansturing). Tot slot proberen we leerlingen uit te dagen om hun netwerk opnieuw in te zetten.

In de voorexamenklassen maak je een verslag waarin je reflecteert op al je activiteiten. De mentor houdt de voortgang bij en voert gesprekken met je over de voortgang van je proces.

Decanen

De decanen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het programma rondom de profiel- en studiekeuze en ze ondersteunen de mentoren en de leerlingen. Meneer Mittendorff is decaan Havo. Mevrouw Burzer is decaan VWO. De decanen Havo en VWO zijn beiden te vinden op de tweede verdieping in kamer 224A. Je kunt ze mailen via jmittendorff@gsf.nl en aburzer@gsf.nl

De meer over de profielkeuze in leerjaar 3 en de profielkeuzenota vind je op de pagina Profielkeuze leerjaar 3

AANVRAAG VERLOF VOOR LOB-ACTIVITEIT

Voor het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit HAVO (dhr. Mittendorff)  klik HIER.

Voor het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit VWO (mw. Burzer) klik HIER.

Klik HIER om terug te gaan naar de hoofdpagina: Bovenbouwleerlingen

Meer weten?

Nieuwsbrief LOB 5H & 6V mrt. 2024

Leeg

Leeg