Wanneer een leerling kiest voor het Goois Lyceum, dan is er voor leerjaar 1 keuze uit maar liefst vier soorten klassen. Er valt wat te kiezen bij ons op school.

Er zijn 2 soorten vwo-klassen

Wanneer de basisschool instroom op vwo niveau adviseert, dan kan een leerling op het Goois Lyceum naar het gymnasium of naar het Technasium.

Er zijn 2 soorten brugklassen op havo/vwo niveau

Wanneer een leerling de basisschool verlaat met een enkelvoudig havo advies of een havo/vwo advies, dan kan de leerling worden geplaatst in een van de brugklassen havo/vwo. Een leerling kan dan kiezen voor de gewone havo/vwo klas of voor de Kunst & Media-klas. In deze klassen wordt op een gemengd niveau havo/vwo lesgegeven. Proefwerken worden in deze klassen het hele jaar door met twee cijfers beoordeeld. Aan het einde van het brugjaar wordt zorgvuldig bekeken naar welk type onderwijs de leerling het beste kan doorstromen.

Leerlingen uit de havo/vwo brugklassen kunnen na het brugjaar in twee verschillende leerroutes terecht komen: het vwo (ook wel atheneum genoemd) of de havo. Het Goois Lyceum kent geen verlengde brugperiode in klas 2. Voor meer informatie over de stromen Technasium, Kunst&Media, Big Business.

Wanneer na leerjaar 1 blijkt dat een bevordering naar havo 2 onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoort, dan kan een leerling worden geplaatst in mavo 2 op onze andere GSF school De Fontein in Bussum of zich aanmelden op een andere school naar keuze met een mavo-opleiding in huis.

Voor meer informatie over toelating en plaatsing in leerjaar 1 kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend afdelingsleider leerjaar 1, Dhr. S. van Oorschot: svoorschot@gsf.nl

Hij vervangt mevrouw J. Brouwer die tot april 2024 met verlof is. Mailadres mw. Brouwer (na april 2024): jbrouwer@gsf.nl

Begeleiding in de brugklas

De begeleiding van onze leerlingen in leerjaar 1 is intensief. Uiteraard vervult de mentor in de brugklas een belangrijke rol. De leerling moet natuurlijk wennen aan de nieuwe school. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Om leerlingen te helpen zich snel thuis te voelen op het Goois Lyceum begint het eerste schooljaar met een introductiedag.

Tijdens de eerste weken leert de leerling zijn of haar weg te vinden op een nieuwe school. Ook worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met hun eigen verantwoordelijkheid. De mentor verzorgt wekelijks het mentoruur. De eerste helft van leerjaar 1 staan er zelfs twee mentoruren op het rooster. Tijdens het mentoruur wordt gewerkt aan een veilig groepsklimaat, studievaardigheden en het omgaan met de schoolregels. Ook vindt een intensievere kennismaking plaats en staan leerlingen stil bij de werking van groepsprocessen en actuele zaken die zich afspelen binnen hun leefwereld, op school, thuis of daarbuiten.

Extra begeleiding indien nodig

Voor leerlingen die bijzondere begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij dyslectisch zijn, faalangstig zijn of een diagnose hebben, biedt het Goois Lyceum mogelijkheden tot begeleiding. Het is van het grootste belang dat ruim vóór de daadwerkelijke aanmelding tijdig afstemming plaats vindt tussen de behoeften van het kind en het aanbod van de school.

Wilt u meer weten welke begeleiding het Goois Lyceum te bieden heeft en of deze passend is voor uw kind, kijk dan bij onze rubriek leerlingbegeleiding of neem contact op met de ondersteuningscoördinator, Mevrouw E. Veldt: eveldt@gsf.nl Het Goois Lyceum biedt overigens géén Remedial Teaching aan.

Meer weten?

Groep 7&8

Chromebooks

Veelgestelde vragen