TOELATINGSVOORWAARDEN LEERJAAR 1 EN AANMELDINGSPROCEDURE

Toelatingscriteria Goois Lyceum leerlingen groep 8

 1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het Goois Lyceum loopt van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart 2023 tot uiterlijk 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de digitale aanmelding is nadrukkelijk niet bepalend voor de plaatsingskans van uw kind.

 2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen vanaf maandag 6 maart het digitale aanmeldformulier 2023-2024 van het Goois Lyceum invullen. Op het aanmeldformulier worden vooralsnog  beperkte persoonsgegevens gevraagd van ouder(s) en leerling. De aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart 2023 tot uiterlijk 12.00 uur.

 3. Tegelijk met het digitale aanmeldformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) het adviesformulier van de basisschool, ondertekend door (de directeur van) de basisschool, digitaal ingeleverd.

 4. Ouders kunnen hun kind slechts bij één school binnen Naarden, Bussum en Hilversum aanmelden. De VO scholen uit deze plekken hebben deze onderlinge afspraak gemaakt. Er wordt gecontroleerd op dubbele aanmeldingen.

 5. Op dinsdag 14 maart vanaf 15.00 uur ontvangt u per e-mail een bericht of uw kind geplaatst kan worden in de afdeling waarvoor uw kind is aangemeld. In deze mail wordt tevens de vervolgstap toegelicht. Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd hun kind vanaf dat moment digitaal in te schrijven, persoonsgegevens aan te vullen en overige informatie mee te sturen zoals eventuele onderzoeksrapportages of een dyslexieverklaring. Wanneer deze digitale gegevens door ons zijn ontvangen, is de inschrijving definitief.

 6. Na de ontvangst van het plaatsingsbericht sturen basisscholen overige informatie (digitaal) naar ons toe. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind , zoals de LVS gegevens.

 7. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór de start van de aanmeldingsperiode contact op met de afdelingsleider van leerjaar 1, Mw. J. Brouwer via jbrouwer@gsf.nl

 8. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, Mw. Veldt, via eveldt@gsf.nl

Aantal klassen en groeiregulerende maatregelen (eventuele loting)

Het Goois Lyceum is al enige jaren genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren, anders groeit de school uit haar jasje. We willen natuurlijk graag dat onze school een prettige en leefbare omgeving blijft.

Het komend jaar streven wij naar 8 klassen in leerjaar 1 met maximaal 28 leerlingen per klas. De verdeling is afhankelijk van de aanmelding.

Mogelijk komen we tot de volgende verdeling:

 • 4 brugklassen havo/vwo (inclusief Kunst & Media)
 • 2 technasiumklassen (vwo niveau)
 • 2 gymnasiumklassen (vwo niveau)

Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen méér leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden. Voor de loting geldt dat broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen voorrang krijgen en dus buiten de loting worden gehouden. Verder zijn alle kinderen gelijk in de loting: de loting gebeurt volledig anoniem en wij kijken bijvoorbeeld dus niet naar postcodegebied of cito-scores. Op dinsdag 14 maart wordt de uitslag van de loting door alle VO-scholen tegelijkertijd naar ouders gecommuniceerd op een vast tijdstip (15.00 uur). In deze e-mail zal ook staan op welke andere scholen in de omgeving nog plaatsen beschikbaar zijn. Uitgelote leerlingen kunnen zich vanaf dat moment op de tweede school aanmelden. Volgorde van aanmelding speelt hierbij een rol.

Klik HIER voor informatie over de Pre Lyceumstroom, het aansluittraject van De Fontein Mavo naar de Havo op het Goois Lyceum.

Schema advisering basisschool en toelatingsnormen 2022

Advies basisschool  geeft toelating tot GSF School
Mavo of  Vmbo-t Mavo-klassen School met mavo afdeling zoals
De Fontein
Mavo-havo (vmbo-t /havo) Brugklas Mavo/havo School met gemengde MH klassen of
De Fontein Pre Lyceum Stroom
Havo Pre Lyceum Stroom
Brugklas Havo/VWO*
De Fontein
Goois Lyceum
Havo-vwo Brugklas Havo/VWO* Goois Lyceum
Vwo Technasium, Gymnasium
Brugklas Havo/VWO*
Goois Lyceum