De aanmelding voor de brugklas van schooljaar 2024-2025 is gesloten.

Toelatingscriteria Goois Lyceum leerlingen groep 8

 1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het Goois Lyceum loopt van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024. De volgorde van binnenkomst van de digitale aanmelding is nadrukkelijk niet bepalend voor de plaatsingskans van uw kind.

 2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen vanaf maandag 25 maart het digitale aanmeldformulier 2024-2025 van het Goois Lyceum invullen. Op het aanmeldformulier worden vooralsnog beperkte persoonsgegevens gevraagd van ouder(s) en leerling. De aanmeldingen worden in behandeling genomen tijdens de officiële aanmeldperiode van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024.

 3. Tegelijk met het digitale aanmeldformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) het adviesformulier van de basisschool, ondertekend door (de directeur van) de basisschool, digitaal ingeleverd.

 4. Op dinsdag 2 april 2024 vanaf 15.00 uur ontvangt u per e-mail een bericht of uw kind geplaatst kan worden in de afdeling waarvoor uw kind is aangemeld. In deze mail wordt tevens de vervolgstap toegelicht. Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd hun kind vanaf dat moment digitaal in te schrijven, persoonsgegevens aan te vullen en overige informatie mee te sturen zoals eventuele onderzoeksrapportages of een dyslexieverklaring. Wanneer deze digitale gegevens door ons zijn ontvangen, is de inschrijving definitief. 

 5. Na de ontvangst van het plaatsingsbericht sturen basisscholen overige informatie (digitaal) naar ons toe. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals de gegevens van het leerlingvolgsysteem.

 6. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór de start van de aanmeldingsperiode contact op met de afdelingsleider van leerjaar 1, Mw. J. Brouwer: jbrouwer@gsf.nl

 7. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, Mw. Veldt: eveldt@gsf.nl

Aantal klassen en groei regulerende maatregelen (eventuele loting)

Het Goois Lyceum is al enige jaren genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren, anders groeit de school uit haar jasje. We willen natuurlijk graag dat onze school een prettige en leefbare omgeving blijft.

Het komend jaar streven wij naar 8 klassen in leerjaar 1 met maximaal 28 leerlingen per klas. De verdeling is afhankelijk van de aanmelding.

Mogelijk komen we tot de volgende verdeling:

 • 4 brugklassen havo/vwo (inclusief Kunst & Media)
 • 2 technasiumklassen (vwo niveau)
 • 2 gymnasiumklassen (vwo niveau)

Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen méér leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden.

 • Voor een eventuele loting geldt dat broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen voorrang krijgen en dus buiten de loting worden gehouden.
 • Verder zijn alle kinderen gelijk in de loting: de loting gebeurt volledig anoniem en wij kijken bijvoorbeeld dus niet naar postcodegebied of cito-scores.
 • Op dinsdag 2 april 2024 wordt de uitslag van de loting door alle VO-scholen tegelijkertijd naar ouders gecommuniceerd vanaf een vast tijdstip (15.00 uur). Er wordt dan ook vermeld op welke andere scholen in de omgeving nog plaatsen beschikbaar zijn.
 • Uitgelote leerlingen kunnen zich op woensdag 3 april 2024 tussen 08.30 en 16.30 uur aanmelden op de tweede school naar keuze. Let op: volgorde van aanmelding speelt hierbij een rol.

Klik HIER voor informatie over de Pre Lyceumstroom, het aansluittraject van De Fontein mavo naar de havo op het Goois Lyceum.

Schema adviezen en toelatingsnormen 2024/2025

Advies basisschool  geeft toelating tot
havo havo/vwo brugklas
havo-vwo havo/vwo brugklas
vwo technasium, gymnasium
havo/vwo brugklas