Het Goois Lyceum is een goede school. Dat is niet alleen onze eigen mening, maar wordt ook bevestigd door andere partijen. De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks de opbrengstenkaart op haar website. In juli 2022 hebben we het onderzoeksrapport van de inspectie ontvangen met de waardering Goed. Daar zijn we blij mee. Het rapport staat ook onderaan deze pagina.

Op het Goois Lyceum werken we met een kwaliteitskalender, waarbij onder andere de onderwijsresultaten, de leskwaliteit, de leerling- en ouderevaluaties en medewerkersonderzoeken jaarlijks aan bod komen. Er zijn twee kwaliteitscoördinatoren die samen met de directie vorm geven aan dit proces. We hebben het ons eigen gemaakt om alle projecten en onderwijsvernieuwingen grondig te evalueren op basis van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act-cyclus) om de kwaliteit te waarborgen.

Slagingspercentages afgelopen 3 jaar

2020 – 2021 havo 98% vwo 99%
2021 – 2022 havo 96 % vwo 96%
2022 – 2023 havo 92 % vwo 97%

Bovenbouwresultaten havo en vwo beoordeeld met super in de Elsevier Weekblad lijst Beste scholen van Nederland 2021.

Sinds 2001 vergelijkt Elsevier Weekblad (EW) middelbare scholen op basis van onderwijsresultaten.

In januari 2021 stond in de publicatie van EW van De beste scholen van Nederland dat het bovenbouwsucces en de resultaten van het centraal examen van zowel onze havo als ons vwo wederom worden beoordeeld met ‘super’. Dat was geweldig nieuws! Het gemiddelde eindoordeel van EW voor zowel de havo als het vwo is ‘goed’.

In 2022 zijn in Beste scholen geen oordelen – superschool, goed, voldoende of onvoldoende – toegekend. De onderwijsresultaten zijn namelijk dusdanig ­beïnvloed door Corona, dat betrouwbare analyse niet mogelijk is.

“Dat het Goois Lyceum een goede school is, is niet alleen onze eigen mening, maar wordt ook bevestigd door andere partijen“

“Dat het Goois Lyceum een goede school is, is niet alleen onze eigen mening, maar wordt ook bevestigd door andere partijen“

Cijfers 2018-2022

Gemiddeld percentage onderbouwsnelheid 98,8 %
Gemiddeld percentage bovenbouwsucces havo 92,8%   vwo 94,3 %
Gemiddeld slagingspercentage havo 98% vwo 98 %
Gemiddeld examencijfer havo 6,5 vwo 6,8

 

Het percentage achter onderbouwsnelheid houdt in dat 98,8% van onze onderbouwleerlingen in leerjaar 1 t/m 3 doorstroomt op zijn eigen (of hoger) niveau, zonder te blijven zitten.

Het percentage achter bovenbouwsucces geeft van onze bovenbouwleerlingen (vanaf leerjaar 3) aan of de overgang naar het volgend schooljaar succesvol (minimaal hetzelfde niveau) is of niet.

Elsevier Magazine beoordeelt alle middelbare scholen in Nederland aan de hand van vier indicatoren; het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw, het verschil tussen de cijfers voor het school- en centraal examen en de laatste indicator betreft het gemiddelde examencijfer. De indicatoren worden over drie schooljaren (2018-2022) gemeten.

Eind juni 2020 is de kwaliteitskaart gepubliceerd door de onderwijsinspectie. Het Goois Lyceum doet het onverminderd goed als het gaat om onderbouw- en bovenbouwsnelheid en examenresultaten. Zie de link hieronder.

Om meer te lezen over de uitgangspunten van het schoolplan 2020-2024 van het Goois Lyceum, ga naar de pagina Visie op onderwijs.

  • Klik HIER om direct het Elsevier overzicht in te zien van de beste scholen van 2021
  • Klik HIER om direct naar “Scholen op de kaart” te gaan.
  • klik HIER om direct naar de toezichtresultaten VO van de onderwijsinspectie in te zien van het Goois Lyceum. (Klik aldaar op havo of vwo voor meer informatie over deze afdelingen)
  • klik HIER om naar de pagina te gaan over ons predicaat ´Excellente school´.

Meer weten?

Kwaliteitsonderzoek inspectie 2022

Juryrapport excellente school

Elsevier De beste scholen