Straks naar de havo?

Op deze pagina staat informatie over de doorstroommogelijkheden vanuit De Fontein mavo naar de havo van het Goois Lyceum (havo/atheneum en gymnasium). Beide scholen zijn onderdeel van de Gooise Scholen Federatie. De doorstroommogelijkheden zijn aantrekkelijk en goed geregeld voor leerlingen die een havowens en bijpassende capaciteiten hebben.

Als het basisschooladvies nog geen overtuigend havo-advies is

Om geplaatst te kunnen worden in een havo/vwo brugklas in het voortgezet onderwijs is op zijn minst een havo-advies nodig van de basisschool.
Er zijn leerlingen voor wie aan het einde van groep 8 nog niet goed vast te stellen is of de havo de meest passende vervolgopleiding is. Zeker als de start moet plaatsvinden in een gemengde havo/vwo brugklas, kan dat voor sommige leerlingen te hoog gegrepen zijn. Het risico op overvraging is dan groot. De leerkracht van groep 8 ziet dan wel mogelijkheden voor een havo-opleiding in de leerling, maar ziet ook nog obstakels die een succesvolle start in een havo/vwo brugklas kunnen belemmeren.

Sommige leerlingen moeten eerst nog groeien in hun werk- en leeraanpak. Ze hebben bijvoorbeeld nog begeleiding nodig met ordenen en structureren of ze hebben nog veel tijd nodig voor het bestuderen van veel lesstof ineens of zijn qua instelling nog niet toe aan een school op grote schaal. Starten in de Pre Lyceumstroom op De Fontein, kan voor deze leerlingen ideaal zijn.
In de Pre Lyceumstroom wordt de lesstof in leerjaar 1 en 2 op een gemengd mavo/havoniveau aangeboden. De docenten bieden veel structuur en het tempo waarin de stof wordt behandeld, ligt wat lager. De schoolomgeving van De Fontein is prettig, kleinschalig en overzichtelijk en het niveau is goed behapbaar. Een leerling hoeft niet meteen op zijn tenen te lopen om alles bij te benen. De Pre Lyceumstroom in klas 1 op De Fontein biedt het juiste maatwerk voor de toekomstige havoleerling die gewoon even wat meer begeleiding nodig heeft bij de start op het voortgezet onderwijs.

Starten bij de Fontein, daarna op weg naar het havo diploma

Als de capaciteiten aanwezig lijken te zijn om uiteindelijk havo te doen, dan kan het een heel goede keuze zijn om via de Pre Lyceum stroom op de Fontein toe te groeien naar de havo.
Dat kan op drie momenten,
-aan het eind van leerjaar 1 (leerlingen stromen in in 2 havo)
-aan het eind van mavo 2 (leerlingen stromen in in 3 havo)
-na het behalen van het mavo diploma (leerlingen stromen in in 4 havo)

De route naar het havodiploma via mavo 1 naar havo 2

Een leerling begint in klas 1 op de Fontein in de zogenaamde Pre Lyceum stroom en kan na leerjaar 1 doorstromen naar de 2e klas van de havo op het Goois Lyceum. Aan het eind van klas 1 moet de leerling wel voldoen aan speciale bevorderingsnormen en het advies van de docentenvergadering moet positief zijn. (Zie hiervoor de Aansluitnota OB in de pdf onderaan deze site).

De leerlingen die deze overstap na klas 1 maken, komen vóór de zomervakantie al een dag op bezoek om kennis te maken. Ze worden rondgeleid door onze ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen oud-Fonteinleerlingen die de overstap al eerder hebben gemaakt. De leerlingen van de Fontein komen op het Goois bij elkaar in de klas en krijgen een mentor die veel ervaring heeft met deze overstap.

“De pre-lyceumstroom:

de beste aansluiting van mavo naar havo“

“De pre-lyceumstroom. De beste aansluiting van Mavo naar Havo“

De route naar het havodiploma via mavo 2 naar havo 3

Voor sommige leerlingen komt het beslismoment om naar de havo over te stappen na klas 1 te vroeg. Zij ontdekken pas in klas 2 hun capaciteiten. Voor deze groep leerlingen is het mogelijk om aan het einde van klas 2 mavo alsnog naar 3 havo door te stromen.

Wanneer een leerling voldoet aan de bevorderingseisen van het aansluittraject (Zie hiervoor de Aansluitnota OB in de pdf onderaan deze site) om van 2 mavo naar 3 havo te gaan, dan zorgen we ervoor dat de overstap zo goed mogelijk verloopt.

In de periode tussen meivakantie en zomervakantie zitten leerlingen van de Fontein in een tweede klas havo op het Goois Lyceum. Op die manier kunnen wij goed inschatten voor welke vakken er nog extra ondersteuning nodig is. Wanneer blijkt dat zij de stof goed aankunnen, dan kunnen deze leerlingen na de zomervakantie plaatsnemen in een havo 3 klas.

De route naar het havodiploma via mavo 4 naar havo 4

Wanneer een leerling na het behalen van het mavodiploma een havo-opleiding wil gaan volgen, dan wordt de basis daarvoor al gelegd in het examenjaar. In leerjaar 4 van de mavo op de Fontein volgen leerlingen met deze wens al de Pre Lyceum stroom
Het havo-aansluittraject omvat twee delen. De eerste module duurt 8 weken. Iedere week wordt 3 uur extra les gegeven bovenop het bestaande rooster. In deze uren wordt havostof behandeld voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze eerste module wordt afgesloten met een tussentoets voor ieder van deze vakken.

 “VOORDAT JE OVERSTAPT, MAG JE MEELOPEN OP HET GOOIS LYCEUM EN DAAR LESSEN VOLGEN”

Zijn deze tussentoetsen voldoende afgesloten, dan gaat een leerling verder met het volgen van een tweede module. In deze periode volgt een leerling enkele lessen op het Goois Lyceum waar ook de eindtoetsen afgenomen worden. Wanneer de eindtoets is behaald en de cijfers na het afleggen van het vmbo-tl examen voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in de Aansluitnota bovenbouw. (Zie hiervoor de Aansluitnota Bovenbouw in de pdf onderaan deze site), dan is een plek in 4 havo op het Goois Lyceum gegarandeerd.

Wat kun je met een havodiploma?

Met een havodiploma op zak kunnen leerlingen niet alleen doorstromen naar het hoogste niveau van het MBO maar ook naar HBO-opleidingen. Veel leerlingen kiezen in de havo voor het keuzeprofiel Economie en Maatschappij (E&M) en gaan bijvoorbeeld verder met economische studies zoals International Business & Management, International Business & Languages, de Hogere Hotelschool of met Commerciële economie.

HBO-studies binnen het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) zijn ook geliefd, denk aan: fysiotherapie, de ALO of diëtetiek. Met een havodiploma wordt dit mogelijk.

Voor leerlingen die nog niet weten welke vervolgstudie ze gaan kiezen, maar die wel hun capaciteiten goed willen benutten, kan een vervolg in het VO na het VMBO-tl ook een goede keuze zijn. Weten wat je later wilt worden, kan altijd …nog iets later.

“VOOR EEN FONTEINLEERLING DIE MET SUCCES HET AANSLUITTRAJECT HEEFT GEVOLGD, IS OP HET GOOIS ALTIJD PLEK”

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de Fontein en de datum van de Open dag, klik dan hier.
Wilt u meer weten over het Goois Lyceum en de datum van de Open dag, klik dan hier.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over de doorstroommogelijkheden van De Fontein naar het Goois Lyceum, neemt u dan contact op met één van de volgende personen. Zij helpen u graag verder.

Mw. S. Üzülmez (suzulmez@gsf.nl) – Afdelingsleider leerjaar 2

Dhr. G. Hagmolen of ten Have (ghagmolen@gsf.nl) – Afdelingsleider 3, 4 & 5 havo

Meer weten?

Flyer prelyceumstroom

Aansluitnota DF- GL 2023-2024

Maja’s filmpagina