Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een zesjarige opleiding, die de leerlingen voorbereidt op een universitaire studie. Een leerling haalt op het vwo bij ons een atheneumdiploma of een gymnasiumdiploma. Voor een gymnasiumdiploma is het nodig dat de leerling in klas 1 al start in de gymnasiumklas en Latijn en/of Grieks in het bovenbouwpakket kiest.

Wij bieden diverse vwo-varianten aan; het reguliere vwo (dat in de brugklas start met een gemengd havo/vwo niveau) en de zogenaamde stromen: het TechnasiumKunst & Media en Big Business. In de gewone havo/vwo brugklas worden alle stromen ter kennismaking aangeboden in modules gedurende het hele jaar. Zie voor meer informatie over de brugklassen de pagina over de brugklas en de pagina stromen in de onderbouw.

Vervolg na brugklas en keuze stroom

En leerling maakt aan het eind van de brugklas een keuze voor een stroom voor klas 2 en 3. In de lessentabel onderbouw in de jaargids online, ziet u hoe het programma in lessen en vakken is opgebouwd per stroom.

Leerlingen die vanuit de reguliere brugklas doorstromen naar atheneum 2, maken een keuze voor een van de genoemde stromen. De stromen worden na leerjaar 3 afgesloten. Volgt een leerling het Technasium, dan kan een leerling in de bovenbouw het examenvak onderzoeken en ontwerpen (o&o) kiezen en daarmee uiteindelijk een Technasiumcertificaat behalen.

Profielkeuze leerjaar 3

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen leerlingen een profiel voor de bovenbouw : Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid, Economie&Maatschappij of Cultuur&Maatschappij. Bij elk profiel horen vakken die alle vwo-leerlingen volgen (het gemeenschappelijk deel), vakken die bij dat specifieke profiel horen (het profieldeel) en vakken die de leerling er los bij kiest (het vrije deel).

Op het Goois Lyceum hebben wij een breed aanbod aan examenvakken –bijvoorbeeld filosofie, O&O, muziek, tekenen en Spaans elementair. Zie hiervoor ook de lessentabel bovenbouw in de Jaargids.

Zowel in de middenbouw als de bovenbouw besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Ook worden leerlingen vanaf klas 3 intensief door de decaan en door de mentoren begeleid naar een juiste vervolgstudie.

“Ons diverse onderwijsaanbod gaat verder dan de muren van de school alleen“

“Ons diverse onderwijsaanbod gaat verder dan de muren van de school alleen“

Veel ruimte voor persoonlijke keus

Op het Goois Lyceum vinden wij differentiatie erg belangrijk. Wij proberen binnen het klassikale onderwijssysteem leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen. Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen bijvoorbeeld studiehulp (support) in het middagprogramma. Wij vinden het echter ook belangrijk dat leerlingen die meer kunnen, extra uitdaging in de lesstof aangeboden krijgen. Hiervoor verwijzen we u graag naar de pagina over onze mastermodules, die deel uitmaken van ons middagprogramma.

Onze vwo leerlingen behalen, net als onze havoleerlingen, mooie resultaten. Onze examencijfers zijn structureel boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast leidt ons diverse onderwijsaanbod tot betekenisvol onderwijs dat verder gaat dan de muren van de school alleen. Klik hier om naar de opbrengstenkaart van het Goois Lyceum te gaan en de laatste beoordeling van Elsevier Magazine te raadplegen.