Vanaf klas 3 gaan we uit van zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap en geef je je (eventueel na overleg met je mentor en je ouders) dus zelf op voor een supportmodule. Dit doe je altijd via Zermelo. In klas  1 en 2 word je na overleg door ons ingeschreven voor een supportmodule, op basis van je ontwikkeling . In beide gevallen vind je het uur uiteindelijk op je persoonlijke rooster terug.

In de onderbouw is het aanbod vooral gericht op de kernvakken; in de bovenbouw komen daar steeds meer vakken bij gericht op de voorbereiding van (school)examens (PTA).

De supportmodules werden voorgaande jaren met een gemiddeld cijfer van 7.5 gewaardeerd.

OB – VAK klas docent uur
Engels 3havo sonn vr 7e
wiskunde 3havo boot do 8e
wiskunde 3vwo schl vr 8e
Gr/ La 3gym kokm ma 8e
BB – VAK periode 2 – voor wie docent periode 3 – voor wie docent welk uur
Nederlands 4v/5h bija 4h bija do 8e
Nederlands 5v/6v wens 5v wens vr 8e
wiskunde A 4h/5h brur 4h brur di 8e
wiskunde A 5v/6v domi 6v domi wo 8e
wiskunde A 4v leem 4v leem vr 8e
wiskunde B 4h/5h houp 4h houp wo 8e
wiskunde B 5v/6v schl 6v schl ma 8e
wiskunde B 4v brur 4v brur do 8e
Engels 4h oors/henc x x ma 8e
Duits BB h/v wass BB h/v wass di 8e
Aardrijkskunde BB h/v konb BB h/v konb wo 8e
Bedrijfseconomie 4v bakj 4h gils do 8e
Economie x x 4h kolj volgt nog
Economie 5h verc 5v verc wo 8e
Natuurkunde 4h/5v/6v tilj 5v koni ma 8e
4v/5h beni 4h/4v losm do 8e
Scheikunde 6v rini 5v rini wo 8e
5h room 4h room ma 2e
Biologie 5h mitt 4h bosr di 8e
6v wola 5v moba wo 8e
Geschiedenis x x volgt nog volgt nog volgt nog
x x volgt nog volgt nog volgt nog
Scheikunde (extra) 5v snoc di 8e