Werken bij de Gooise Scholen Federatie

De GSF is een professionele organisatie waarin acht ambitieuze scholen samenwerken. Iedere school heeft een eigen gezicht en geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs. We vinden elkaar in onze missie, ambitie en kernwaarden.

We inspireren elkaar en leren van elkaar. De GSF staat voor toekomstgericht onderwijs in een kleinschalige en overzichtelijke situatie. Wij bieden modern onderwijs in een veilige en prettige omgeving, waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

In het onderwijs op al onze scholen streven we naar hoge kwaliteit, brede ontwikkeling van leerlingen en maatschappelijke binding. In totaal heeft de GSF ruim 7.000 leerlingen die in hun leerproces worden begeleid door circa 800 medewerkers.

“Kom jij bij mij op school werken?”

“Kom jij bij mij op school werken?”

Wat maakt werken bij het Goois Lyceum zo leuk?

Je voelt je thuis op het Goois! Dit motto is herkenbaar voor iedereen die bij onze school hoort: ouders, onze medewerkers en natuurlijk onze leerlingen. Wij staan ervoor dat iedereen zich veilig, gezien, uitgedaagd én gewaardeerd voelt.

Iedere ochtend verwelkomt iemand van de schoolleiding de leerlingen bij de voordeur. De mentor van een leerling is op de hoogte van een spannende sportwedstrijd en vraagt na het weekend hoe het is gegaan. Daar plukken we de vruchten van: een vrolijke sfeer in de klas en op het plein, fantastische leerervaringen in ons middagprogramma en een grote groep enthousiaste deelnemers aan de musical. Een prettig klimaat ontstaat niet vanzelf. We maken afspraken. Onze leerlingen accepteren dat zij worden aangesproken wanneer zij geen rekening houden met anderen en ze hebben begrip voor de huisregels die we naleven voor een prettige en veilige omgang met elkaar.

Bekijk onze vacatures!

Vacatures

Opleidingsschool

Professioneel statuut