Aanmelden voor de wachtlijst leerjaar 2 en hoger op het Goois Lyceum dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. De aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst kan per mail via info-gl@gsf.nl.

Voor Havo 5, VWO 5 en VWO 6 kunnen helaas geen leerlingen worden aangemeld.

Aanmeldingen voor Havo 4 en VWO 4 kunnen alleen aan het begin van een schooljaar worden toegelaten. De daadwerkelijke inschrijving dient voor de start van het schooljaar rond te zijn.

 1. Tegelijk met het aanmelding voor de wachtlijst worden door de ouders/verzorgers de volgende zaken aangeleverd:
  • de naam van de basisschool waar het kind in Nederlands (eventueel) onderwijs heeft gevolgd
  • een beknopte beschrijving van de situatie en de gevolgde onderwijs in Nederland en het buitenland
  • een recente cijferlijst/rapportage van de huidige school
  • een rapportage van de vorderingen van gevolgd Nederlandstalig onderwijs en niveau indicatie gedurende het verblijf in het buitenland
  • contactgegevens van de afdelingsleider en de mentor van de afleverende school (naam, mailadres en telefoonnummer)

 2. Capaciteitenonderzoeken (IQ testen), afgenomen bij externe onderzoeksbureaus worden niet als aanvullend criterium gehanteerd bij plaatsing.

 3. Aanmelden voor schooljaar 2023-2024 dient te gebeuren vóór 2 juni.

 4. Of uw kind(eren) daadwerkelijk geplaatst kunnen worden hangt af van de uitkomst van de bevorderingsvergadering in juli.

 5. Medio juli 2023 laten de afdelingsleiders aan de ouders van de aangemelde leerlingen schriftelijk weten of zij geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld. Op dat moment zijn alle rapportvergaderingen geweest en hebben we zicht op de klassenverdeling van het komend schooljaar, de eventuele doublanten en uitstromende leerlingen. In een eerder stadium kunnen we helaas niet met zekerheid zeggen of er plaats is. Het verdient daarom aanbeveling om uw kind ook bij andere scholen aan te melden.


 6. Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier van ons secretariaat.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws