De beheersing van de basisvaardigheden door leerlingen – rekenen/wiskunde, taal, burgerschap en digitale geletterdheid – neemt af, zo blijkt uit onder meer de Staat van het Onderwijs 2022. Het Goois gaat subsidiegelden van de overheid aanwenden voor een impulsprogramma dat de komende 4 jaren van kracht is.

De afname van de beheersing van basisvaardigheden is een maatschappelijk probleem en biedt reden tot zorg. Het is essentieel voor leerlingen om te kunnen functioneren en succes te hebben op school en later in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Onvoldoende beheersing van de basisvaardigheden kan resulteren in schooluitval en maatschappelijke achterstand.

Opdat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen werd in het regeerakkoord 2022 een ‘masterplan basisvaardigheden’ aangekondigd, waarin het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis investeert om de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs te versterken.  Het Goois Lyceum heeft subsidie aangevraagd en gekregen voor het verbeteren van de resultaten op de basisvaardigheden.

Lange termijn
Voor de aanpak op de lange termijn schetst de minister vijf pijlers die in de nadere uitwerking van het masterplan centraal staan. Dit zijn:

extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen;
een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, kinderopvang, bibliotheken);
door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

“Quote dt“

“Quote mobile“

Text 2

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws