De Conjunctuurbekerstrijd is een wedstrijd waarbij klassen onder leiding van hun docent de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen. Dit doen ze aan de hand van tien indicatoren die het CBS ook gebruikt om de conjunctuur te analyseren. Leerlingen analyseren historische reeksen, vergelijken indicatoren, leggen verbanden en volgen het nieuws om tot een goede voorspelling te komen. Ze zullen hierbij moeten samenwerken, analyseren, onderzoeken en beredeneren.

Leerlingen leren op een competitieve manier zelf na te denken over de economische omstandigheden van ons land. Daarbij leren ze welke factoren van invloed (kunnen) zijn op de economie. Ze zullen informatie tot zich moeten nemen en combineren om tot een gefundeerde voorspelling te komen, van bijvoorbeeld het werkloosheidscijfer en de economische groei. Onderwerpen uit het lesboek zullen meer gaan leven voor de leerling.

De winnaar van de wedstrijd wint een trofee en een mooie prijs.

Leerdoelen

  • je gaat de koppeling maken tussen de theorie en de praktijk, een link leggen van het theoretische gedeelte naar de ‘echte wereld’
  • complexe economische begrippen en onderlinge relaties begrijp je na deze mastermodule beter

Let op: voor deze Mastermodule schrijf je je niet in via Zermelo, maar mail je bij interesse CVerhey@gsf.nl

Doelgroep BB
Aantal deelnemers maximaal 10
Periode tot en met half oktober
Tijdstip wo8
Werkvorm  in groepsverband analyseren, onderzoeken en beredeneren
Docent Christa Verhey