Veelgestelde vragen over loting en plaatsing op het Goois Lyceum (2023)

1. Hoeveel klassen in leerjaar 1 kan het Goois Lyceum volgend jaar vormen?
Het komend jaar streven wij naar 8 brugklassen. De verdeling per stroom is afhankelijk van de aanmelding.

2. Voor welk type klas/welke opleiding worden de meeste kinderen op het Goois Lyceum uitgeloot?
Of er geloot moet worden en zo ja, voor welk type klas is per jaar zeer verschillend en hangt af van het aantal aanmeldingen per type klas/opleiding.

3. Geldt er een broertjes/zusjes-voorrangsregeling?
Ja, dat klopt. Wanneer er al een kind van het gezin bij ons op school zit, geldt de broertjes/zusjesvoorrangsregeling. Ook wanneer de leerling een kind is van een medewerker, is deze regeling van toepassing. Bij een eventuele loting worden deze leerlingen buiten de loting gehouden en dus automatisch geplaatst, mits zij een passend advies hebben.

4. Worden leerlingen die ver weg wonen (Almere, Amsterdam, buitenland) buiten de loting gehouden?
Behalve broertjes en zusjes en kinderen van collega’s wordt niemand buiten de loting gehouden. Er wordt dus geen postcodebeleid gehanteerd bij de loting.

5. Wordt er bij de loting eigenlijk gekeken naar het basisschool advies?
Wanneer een leerling voldoet aan de toelatingscriteria voor de betreffende afdeling, dan is dat in orde en speelt dat geen rol bij de loting. Een leerling voor de havo/vwo brugklas met een havo-advies maakt dus evenveel kans als een leerling met vwo-advies.

6. Kan het zijn dat mijn kind uitgeloot wordt bij het Goois Lyceum en vervolgens ook nog bij bijvoorbeeld een andere school die te maken heeft met over-aanmeldingen?
Dat kan helaas.

7. Kan ik op het formulier aangeven dat mijn kind bij uitloting graag geplaatst wil worden bij het Vitus of het Montessori Lyceum?
Dat kan helaas niet, dat is feitelijk hetzelfde als inschrijven op twee scholen. U mag uw kind slechts bij één school tegelijk aanmelden binnen Naarden, Bussum en Hilversum. Wij controleren de aanmeldingen daar overigens op samen met onze collega-scholen.

8. Wat als mijn kind naar het technasium of Kunst&Media wil? Kan ik op jullie aanmeldformulier aangeven dat er een eerste en tweede keuze is? 
Dat kan, wij adviseren zelfs om een tweede keuze op te geven bij aanmelding. Bij een eventuele uitloting kunnen we dan meteen kijken of er binnen het Goois Lyceum wel plek is in een andere stroom/afdeling voordat we definitief moeten adviseren om aan te melden bij één van de andere scholen.

9. Mijn kind wil graag naar het technasium. Mocht hij daarvoor uitgeloot worden, kan hij dan eerst een jaar gymnasium doen en dan overstappen naar klas 2 van het technasium vwo?
Dat is niet de bedoeling. We kunnen volgend jaar in klas 2 immers ook geen extra technasiumgroep vormen.
Tip: Het is overigens wel mogelijk om uw kind, mits daar getalsmatig ruimte voor is, te plaatsen in de brugklas havo/vwo. In deze brugklas volgen de leerlingen een periode het vak Onderzoeken en Ontwerpen – het kernvak van het technasium- , een periode Kunst & Media en een periode Big Business. Zo krijgt uw kind een goede basiskennis en doet het een echte ervaring op met de drie stromen. In leerjaar 2 kan uw kind dan zowel op de havo als op het vwo het vak O&O volgen.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws